.
 
Галицький район м. Львова.

Навчальний процес

    Освітня діяльність ДНЗ спрямована на виконання Базового компонента дошкільної освіти, Конвенції ООН "Про права дитини", законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист дитинства".

 

Плануючи роботу педагогічного колективу на 2015 - 2016 навчальні роки вважаємо за доцільне:
     - проводити роботу за програмою "Українське дошкілля" м. Львів
     - продовжувати роботу з п'ятирічками за програмою "Впевнений старт" м. Київ
     - постійно підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітніх технологій
     - використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім'ї з метою надання допомоги батькам у вихованні дітей
     - тісно співпрацювати з СШ №9